W jakiej sytuacji można murować fundamenty

Jedną z pierwszych czynności przy budowie domu jednorodzinnego jest wykonanie fundamentów pod przyszły budynek – jest to czynność niezbędna, bowiem niezależnie od rodzaju technologii, w jakiej budynek będzie stawiany, fundamenty pod nim są niezbędnym elementem całości inwestycji. Zanim jednak przystąpimy do wykonywania fundamentów, niezbędne będzie przeprowadzenie pewnych czynności – chodzi o zbadanie geologiczne gruntu w danym miejscu pod kątem takich właściwości gruntu jak jego przepuszczalność, głębokość, na jakiej znajduje się warstwa nośna gruntu, jak też głębokość, na jakiej znajdują się w danym miejscu wody gruntowe – oczywiście nie chodzi o to, na jakiej są głębokości w okresie suszy, ale wówczas, kiedy to jest po obfitych opadach deszczu. W zależności od wyników przeprowadzonych badań będziemy wykonywali fundamenty czy to metoda ich wylewania litym betonem w przygotowane odeskowanie, czy to metoda murowania z bloczków betonowych, co jest metoda dość dużo tańszą. Jednak w ten drugi sposób można wykonać fundamenty tylko w ściśle określonym przypadku – jeśli okaże się w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych gruntu, że wody gruntowe w danym miejscu są poniżej warstwy nośnej gruntu. Takie fundamenty murowane są tańsze między innymi dlatego, że nie musimy wykonywać drewnianych rynienek, w które wlewany jest beton, a wiadomo, że ceny drewna są dość wysokie, w związku z czym i koszt tego rodzaju fundamentów jest wyższy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jak ocieplić poddasze domu jednorodzinnego

W bardzo wielu domach jednorodzinnych w naszym kraju poddasza nie pełnią jeszcze funkcji mieszkalnych, są to tak zwane powierzchnie użytkowe, a więc z reguły traktowane są jako różnego rodzaju strychy, składziki, gdzie gromadzone są przedmioty niekoniecznie w danym czasie potrzebne do użytkowania. Jednak – jak pokazuje rzeczywistość – z każdym rokiem rośnie liczba poddaszy, które są zagospodarowywane, a więc przeznaczane na cele sensu stricte mieszkalne. Takie adaptowanie poddasza na cele mieszkalne to koszt o wiele niższy niż rozbudowa posiadanego już domu jednorodzinnego, jak szacują specjaliści, zaledwie za koszt wynoszący 40 procent kosztu dobudowania domu zyskujemy przestrzeń mieszkalna, a więc jest to inwestycja wysoce opłacalna. W dodatku w ten sposób na pewno zmniejszymy koszty ogrzewania w posiadanej już części domu jako w mieszkalnej, bowiem ocieplenie poddasza spowoduje, że przez dach nie będzie już uciekało z budynku ciepło w takiej ilości, jak to było dotychczas. Niezbędnym elementem adaptacji poddasza na cele mieszkalne będzie jego ocieplenie – można to wykonać samodzielnie, nawet bez konieczności zrywania poszycia dachowego, bowiem od środka można zrealizować poszczególne prace. Pierwszą czynnością będzie wypełnienie przestrzeni pomiędzy krokwiami środkiem ocieplającym, najlepiej do tego celu nadaje się wełna mineralna, którą trzeba odpowiednio umocować. Kolejna czynność to nałożenie warstwy folii paroizolacyjnej, która zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci z mieszkania do drewnianych elementów dachu, a ponadto jest dodatkowym środkiem dociepleniowym.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jak czytać umowę z agencją nieruchomości

Coraz więcej osób w naszym kraju, które mają do sprzedania jakieś nieruchomości, przekonuje się do tego, żeby w celu znalezienia kupca na dana nieruchomość podjąć współpracę z wybrana agencja pośrednictwa nieruchomości, a nawet z kilkoma agencjami, jeśli podejmiemy decyzje o tym, że chcemy kontynuować współpracę na podstawie umowy tak zwanej otwartej. Podstawa podjęcia takiej współpracy jest najpierw omówienie warunków, na jakich będzie ona miała miejsce, a następnie sporządzenie stosownej do tych ustaleń umowy pośrednictwa. Poszczególne agencje mają już opracowane swoje gotowe wzory poszczególnych rodzajów umów, jednak można dokonać w nich wielu zmian, jeżeli nam jako klientom agencji, właścicielom nieruchomości wystawianych do sprzedaży, pewne zapisy nie będą odpowiadały albo też pozostaną niejasne. Warto bardzo dokładnie wczytywać się w poszczególne zapisy takiej umowy, aby z jednej strony wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki jako strona tego rodzaju umowy pośrednictwa, a ponadto aby wiedzieć, czy nie ma w umowie pewnych kwestii, które możemy interpretować inaczej niż to jest w zamyśle agencji, a więc po prostu inaczej będziemy je rozumieli. Na pewno najważniejsze elementy takiej umowy to jej rodzaj, a więc czy to jest umowa na wyłączność, termin jej obowiązywania, wysokość prowizji oraz warunki, które uzasadniają jej wypłacenie, jak też i okoliczności, w jakich możemy bez problemów rozwiązać taka umowę.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Budowa domu – jak szukać oszczędności

W naszym kraju z roku na rok buduje się coraz więcej domów jednorodzinnych, co wcale nie oznacza, że jest to inwestycja mało kosztowna – jest wprost przeciwnie, tego rodzaju inwestycja to ogromny wysiłek finansowy dla większości z nas, o czym świadczy fakt, że niewiele tego rodzaju inwestycji powstaje w 100 procentach za gotówkę, większość z nas musi wspomagać się kredytem budowlanym, a więc zaciągniętym z przeznaczeniem właśnie na budowę swojego domu jednorodzinnego. Tym bardziej istotnym czynnikiem całej inwestycji jest dokładne oszacowanie kosztów, podsumowanie ich już na samym początku, przy czym warto jest uwzględnić również koszty ewentualne, a więc mieć po prostu pewna rezerwę na bardziej niespodziewane wypadki, które przecież zawsze mogą mieć miejsce. Jeśli bilans takiego podliczenia pokaże, że nasze możliwości finansowe, oczywiście już z uwzględnieniem kredytowania inwestycji, są na styk albo nawet nieco będzie brakowało, a jesteśmy zdeterminowani, by prowadzić naszą inwestycje budowlana, wówczas będzie trzeba poszukać obszarów, gdzie możliwe będzie zaoszczędzenie pewnych środków, na poszczególnych etapach inwestycji. Można na przykład wybudować dom w technologii ściany jednowarstwowej, wznosząc ja na przykład z pustaków wykonanych z betonu komórkowego, a następnie ocieplić ścianę styropianem o odpowiedniej grubości. Kolejne oszczędności to pokrycie dachu – można wybrać do tego celu blachodachówkę, a dzięki temu zrezygnować z odeskowania dachu i z kontrłat na nim, bowiem można kłaść blachodachówkę bezpośredni na łaty.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Prawa klienta wobec dewelopera

Jeszcze kilka lat temu na pewno oglądaliśmy liczne relacje w telewizji z sytuacji, kiedy to klienci byli oszukiwani – oczywiście nie zawsze – przez deweloperów, w taki sposób, że wpłacali pieniądze na swoje wymarzone M, jednak okazywało się, że – jak to wówczas można było trywializować – kupowanie zamiast mieszkania dziurę w ziemi, mieli też znikome szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Mechanizm działania wyglądał w ten sposób, że klienci wpłacali pieniądze na swoje mieszkanie, które miało być zlokalizowane w budynku, którego budowa została rozpoczęta, jednak deweloper te środki wykorzystywał do realizacji innej swojej inwestycji, a jeśli poniosła ona niepowodzenie, nie dokończył już tej pierwszej. Obecnie, dzięki nowej ustawie deweloperskiej, która ostatnio weszła w życie, takie sytuacje już nie powinny się zdarzać – obecnie to klient ma pewna przewagę nad deweloperem. Pieniądze nie są już przekazywane bezpośrednio deweloperowi, lecz wpłacane są na specjalny fundusz powierniczy w wybranym banku, zaś deweloper ma do nich dostęp ograniczony – tylko w takim zakresie, ile jest niezbędne dla wykonania kolejnych prac, kolejnego etapu realizacji inwestycji. Co jest też istotnym czynnikiem w świetle nowej ustawy, wszystkie umowy przedwstępne z deweloperem zawierane są w formie aktu notarialnego, co daje klientom możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach o wiele bardziej korzystnych dla nich procedur prawnych.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jak przygotować dom do sprzedaży

Od kilku lat nasz rynek nieruchomości, podobnie zresztą i rynki innych europejskich krajów, charakteryzuje się tym, że relatywnie niewiele transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości odbywa się co roku, praktycznie we wszystkich segmentach nieruchomości, a więc zarówno jeśli chodzi o mieszkania, domy jednorodzinne czy też działki. Taka sytuacja powoduje, że właściciele na przykład domów jednorodzinnych, którzy zamierzają sprzedać swój dom z jakichś tam względów i wystawiają go do sprzedaży na rynku wtórnym, mają bardzo trudne zadanie do wykonania, bowiem na rynku jest obecnie wystawionych kilkanaście tysięcy tego rodzaju domów, a jednocześnie kupowanych jest bardzo niewiele. Dlatego decydując się na sprzedaż domu warto jest podjąć takie działania, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do zwiększenia szansy na udana w tym względzie transakcję. Na pewno podstawowym zadaniem będzie uporządkowanie nie tylko domu, ale też całej posesji, włącznie z budynkami gospodarczymi, jeśli takie przy domu istnieją – ma to ogromne znaczenie, bowiem nieład na posesji czy też niewysprzątany, nieodświeżony dom mieszkalny spowodują, iż wielu potencjalnych kupców zrazi się bardzo do danej oferty, uważając, że jeśli sama posesja i dom robią wrażenie niezbyt zadbanych, wobec tego właściciel nie dbał przez dłuższy okres czasu o swoją nieruchomość, a więc może ona mieć też ukryte wady – identyczne skojarzenie mamy, kiedy zamierzamy kupić używany samochód, a jest on brudny i niezadbany.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jak należy mocować ramy okienne

W każdym domu, zwłaszcza mieszkalnym, bardzo istotna funkcje odgrywają okna – dostarczają one światła do wnętrza poszczególnych pomieszczeń, zatrzymują też ciepło w domu. Aby okna spełniały należycie swoje funkcje, muszą być odpowiedniej jakości, jak też wstawione w odpowiedni sposób, bo nawet znakomite okna nie będą mogły zaprezentować wszystkich swoich możliwości, jeśli zostaną wstawione niekoniecznie w najlepszy sposób. Jeśli chodzi o jakość okien, to najważniejsze cechy, jakie powinny prezentować dobre okna, to trwałość oraz niski współczynnik przenikalności ciepła. Względem trwałości większość z produkowanych obecnie okien spełnia ten wymóg, zarówno mówiąc o oknach produkowanych w technologii PCV, jak i tych drewnianych, które są odpowiednio impregnowane. Jeśli chodzi o współczynnik przenikalności ciepła, to im jest on niższy, tym okno jest bardziej pożądane, tym lepiej zatrzymuje ciepło. Jeśli chodzi zaś o kwestię umocowania ram okiennych, to istotne jest nie tylko solidne zamocowanie takich ram w przeznaczonych do tego celu otworach okiennych, co zapobiegnie wypadnięciu okna w przypadku mocnych wiatrów. Istotne jest też umiejscowienie ramy w otworze okiennym – chodzi o to, aby rama znajdowała się jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, bowiem takie właśnie osadzenie okna zapewni jak największą ilość wnikających do wnętrz poszczególnych pomieszczeń jak największą ilość promieni słonecznych, a to automatycznie przełoży się na zwiększenie temperatury w domu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nowy dom – zalety ogrzewania gazem

Decydując się na budowę swojego domu jednorodzinnego, jeżeli inwestycja powstaje na obrzeżach miasta lub też w większej odległości od niego, niekoniecznie będziemy możliwość podłączenia się do systemu ogrzewania centralnego miejskiego czy też gminnego, więc będzie przed nami kwestia rozwiązania, jakie zastosujemy przy ogrzewaniu domu, jak też związana z podgrzewaniem wody na cele użytkowe. Jeśli jednak w naszej okolicy jest w miarę blisko siec gazowa, chodzi oczywiście o gaz ziemny, wówczas warto rozważyć na poważnie zastosowania ogrzewania gazowego. Obecnie produkowane piecyki gazowe nie mają nic wspólnego z tymi produkowanymi dwadzieścia kilka lat temu, które faktycznie były mało wydajne, ponadto zdarzało się, i to wcale nierzadko, że gaz się ulatniał, a piecyki potrafiły nawet wybuchać. Ogrzewanie gazowe posiada liczne zalety, miedzy innymi właśnie taka, że jest to ogrzewanie ekologiczne, możliwe więc do zastosowania w każdym terenie, również w miejscach, które są objęte jakimś programem związanym z ochrona środowiska naturalnego. Kolejna kwestia to cena takiego rozwiązania – ogrzewanie gazowe jest uznane za jedno z tańszych, oczywiście jeśli nie liczyć ogrzewania domu ciepła woda pobierana z lokalnej ciepłowni – przy zastosowaniu nowoczesnych piecyków gazowych może ono skutecznie konkurować z innymi rodzajami i sposobami dostarczania ciepła do domu i podgrzewania wody na cele użytkowe.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jaka kondycja polskiego budownictwa mieszkaniowego

Minęły już czasy, kiedy to sztucznie sterowano w naszym kraju budownictwem mieszkaniowy, układano plany, zgodnie z którymi budowano co roku kolejne bloki mieszkaniowe, starano się budować maksymalnie dużo, bo tak nakazywała doktryna, jednak za ilością nie szła niestety jakość,, więc budowano byle jak, oczywiście z zastosowaniem technologii wielkiej płyty. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku budownictwem mieszkaniowym zaczęły rządzić mechanizmy ściśle rynkowe, polegające na tym, że jakie było zapotrzebowanie na domy czy mieszkania, a więc jaki był popyt, tyle mieszkań przedsiębiorcy budowlani, a więc deweloperzy, dostarczali na rynek. Można budować o wiele więcej mieszkań, jednak buduje się tylko tyle, ile jest możliwe do sprzedaży, chociaż okazało się w ciągu ostatnich kilku lat, że wybudowano ich więcej, niż rynek zdoła skonsumować, a to głównie za sprawa utrudnień do kredytów mieszkaniowych, które stosują banki w myśl kolejnych rekomendacji wydawanych przez Komisje Nadzoru Finansowego. Z uwagi na powyższe nasi rodzimi deweloperzy mają dość trudne chwile, jeśli w najbliższym czasie rynek kredytów hipotecznych nie zostanie udrożnionym wówczas część naszych przedsiębiorców budowlanych może nie wytrzymać i po prostu upadnie – przetrwają tylko ci najsilniejsi, którzy mają zdolności kredytowe oraz których mieszkania w miarę dobrze się sprzedają – być może nowy program Mieszkanie dla młodych ożywi nieco nasze budownictwo mieszkaniowe.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bliskie zmiany w polskim prawie budowlanym

Od bardzo dawna wiele środowisk krytykuje rozwiązania prawne, jakie obowiązują w naszym kraju w dziedzinie prawa budowlanego – jest to konstrukcja prawna bardzo skostniała, od wielu lat nie zmieniana, nie dostosowana zupełnie do obecnych realiów, jakie w Polsce istnieją. Można nawet powiedzieć więcej – wiele przepisów właśnie z ustawy Prawo budowlane działa wbrew nie tylko logice, ale i samemu budownictwu, jego rozwoju, bowiem wiele osób, które zamierzały pobudować swój dom jednorodzinny, wycofuje się z tego zamierzenia, jeżeli zobaczy, jak wiele jest przeszkód na tej drodze, jak wiele barier administracyjnych jest do pokonania, aby w końcu można rozpocząć inwestycję, nie mówiąc już o kolejnych utrudnieniach, na przykład związanych z odbiorem wybudowanego już domu i zamieszkaniem w nim. Jednak nareszcie w ministerstwie budownictwa powstał projekt kompleksowych zmian, jeśli chodzi głównie właśnie o wydawanie pozwoleń na budowę, jak też i innych regulacji prawnych, blisko związanych z tą tematyką. Obecnie projekt jest już w Sejmie, rozpoczęła nad nim prace jedna z podkomisji, jest więc nadzieja, że w miarę niedalekiej przyszłości będziemy świadkami rewolucyjnych – jak na polskie warunki – zmian prawnych w dziedzinie budownictwa, głównie mieszkaniowego. Zgodnie z projektem pozwolenia budowlane w większości przypadków mają być zamienione na formę powiadomienia urzędu o zamiarze budowy swojego domu jednorodzinnego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn