Blog Archives

Jak działa ubezpieczenie procesów budowlanych

Każda budowa niesie w sobie pewne ryzyko zdarzeń, które mogą spowodować zarówno straty w ludziach, a więc odniesienie przez nich pewnych obrażeń, włącznie z utrata życia, jak też i powstanie strat materialnych. Na potwierdzenie tego można przytoczyć statystyki, od lat prowadzone w dziedzinie wypadkowości w poszczególnych branżach, z których jasno wynika, że najwięcej groźnych wypadków przy pracy odnotowuje się w rolnictwie i budownictwie, przy czyn te dwie branże co pewien czas walczą właśnie o palmę pierwszeństwa. Dlatego też tak ważne jest aby rozpoczynając jakakolwiek budowę zawrzeć odpowiednie ubezpieczenia, przy czym należy rozróżnić dwa główne segmenty ubezpieczenia – jedno z nich to ubezpieczenie wszystkich osób zatrudnionych przy budowie danego obiektu, a więc ubezpieczenie przez firmę zatrudniającą pracowników danego przedsiębiorstwa budowlanego. Jednak ważne jest jeszcze inne ubezpieczenie, chociaż nie jest ono prawnie wymagane – jest to ubezpieczenie procesów budowlanych działa ono w ten sposób, że ubezpieczone są wszystkie procesy budowlane od momentu rozpoczęcia budowy, a więc prac przygotowawczych, jak urządzanie samego placu budowy aż do czasu, kiedy dany budynek zostanie przekazany inwestorowi, a więc zakopcone zostaną wszelkie prace przy danym obiekcie budowlanym i nadzór budowlany pozwoli na użytkowanie danego budynku. Ubezpieczenie rekompensuje straty poniesione na przykład w wyniku pożaru, huraganu czy po prostu szkód powstałych powstałych wyniku błędu w sztuce budowlanej.

Cześć, mam na imię Korneliusz i bardzo serdecznie zapraszam Was do recenzji mojego bloga. Staram się zamieszczać na nim wszelkie informacje, które posiadam, aby inne osoby też mogły się rozwijać. Serdecznie zachęcam!

Dom pasywny a położenie okien

W ostatnich latach coraz więcej słyszymy o tym, że powstają kolejne domy pasywne, zwłaszcza w segmencie budownictwa jednorodzinnego, że taki domy nie wygaja zbytnich kosztów ogrzewania ich, że są zgodne z dyrektywami unijnymi mówiącymi o dbaniu o naturalne środowisko i jak najmniejszej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a więc można uzyskać na budowę takich domów specjalne dotacje unijne czy kredyty preferencyjne na ich budowę lub modernizację. Ideą domów pasywnych jest to, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć uciekanie na zewnątrz ciepła zgromadzonego we wnętrzu, by ograniczyć wnikanie do wnętrza zimnego powietrza z zewnątrz, by maksymalnie wykorzystać wszystkie dostępne źródła energii odnawialnej, jak wody geotermalne czy promienie słoneczne. W tym ostatnim względzie bardzo dużą rolę mają do odegrania okna, jakie będziemy instalowali w domu pasywnym – chodzi nie tylko o odpowiednia jakość okien, a więc o jak najniższy współczynnik przenikalności ciepła, ale też o ilość okien i ich sposób osadzenia, jak też i miejsce ich montowania. Jak najwięcej okien powinno być od strony południowej i zachodniej budynku, natomiast od strony północnej w ogóle nie powinno ich być, jeśli projekt domu to umożliwia. Kolejna kwestia to osadzenie okien – należy ramy okienne umocować jak najbliżej krawędzi zewnętrznej muru, to bowiem pozwoli na maksymalnie dużo promieni słonecznych, wnikających do wnętrza poszczególnych pomieszczeń, a więc lepsze docieplenie tych miejsc.

Cześć, mam na imię Korneliusz i bardzo serdecznie zapraszam Was do recenzji mojego bloga. Staram się zamieszczać na nim wszelkie informacje, które posiadam, aby inne osoby też mogły się rozwijać. Serdecznie zachęcam!

Zalety ogrzewania kominkowego domu jednorodzinnego

Każdy nowo budowany dom jednorodzinny już w momencie właściwie zakupienia czy też zamówienia projektu budowlanego danego obiektu, powinien mieć zaplanowany rodzaj ogrzewania, jakie będzie zastosowane po jego wybudowaniu – dlatego to jest już tak ważne na etapie projektu domu, ponieważ wiele systemów grzewczych będzie wymagało zastosowania zmian w projekcie, aby nie było potem konieczności dokonywania przebudowy domu, jeśli dana instalacja grzewcza będzie tego właśnie wymagała. Praktycznie wszystkie domy nowo budowane mają system kominowy – jest to czasami podyktowane tym, że zamierzamy ogrzewać taki dom w sposób tradycyjny, a więc przy zastosowaniu pieca grzewczego – kotła na paliwa stałe oraz systemu rozprowadzania ciepłej wody za pomocą rurek do poszczególnych pomieszczeń. Jednak posiadanie systemu kominowego przez dom jednorodzinny jest też podyktowane chęcią posiadania klasycznego kominka w danym domu – a jeśli już jesteśmy przy kominku, to warto jest rozważyć kwestie zastosowania ogrzewania kominkowego całego domu. Jeśli chodzi o koszty instalacji takiego systemu, to są one porównywalne, a nawet w niektórych sytuacjach niższe niż koszt instalacji klasycznej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w tym drugim przypadku chcemy mieć dodatkowo kominek, a więc oba systemy w pewnym zakresie dublują się. Przy zastosowaniu ogrzewania kominkowego odchodzi nam problem zapowietrzania się grzejników, osadzania się w nich kamienia kotłowego, nie ma też niebezpieczeństwa, że system w razie powstania awarii spowoduje zalania poszczególnych pomieszczeń wodą.

Cześć, mam na imię Korneliusz i bardzo serdecznie zapraszam Was do recenzji mojego bloga. Staram się zamieszczać na nim wszelkie informacje, które posiadam, aby inne osoby też mogły się rozwijać. Serdecznie zachęcam!