Tag Archives: bluevolution 82 opinie

Jak działa ubezpieczenie procesów budowlanych

Każda budowa niesie w sobie pewne ryzyko zdarzeń, które mogą spowodować zarówno straty w ludziach, a więc odniesienie przez nich pewnych obrażeń, włącznie z utrata życia, jak też i powstanie strat materialnych. Na potwierdzenie tego można przytoczyć statystyki, od lat prowadzone w dziedzinie wypadkowości w poszczególnych branżach, z których jasno wynika, że najwięcej groźnych wypadków przy pracy odnotowuje się w rolnictwie i budownictwie, przy czyn te dwie branże co pewien czas walczą właśnie o palmę pierwszeństwa. Dlatego też tak ważne jest aby rozpoczynając jakakolwiek budowę zawrzeć odpowiednie ubezpieczenia, przy czym należy rozróżnić dwa główne segmenty ubezpieczenia – jedno z nich to ubezpieczenie wszystkich osób zatrudnionych przy budowie danego obiektu, a więc ubezpieczenie przez firmę zatrudniającą pracowników danego przedsiębiorstwa budowlanego. Jednak ważne jest jeszcze inne ubezpieczenie, chociaż nie jest ono prawnie wymagane – jest to ubezpieczenie procesów budowlanych działa ono w ten sposób, że ubezpieczone są wszystkie procesy budowlane od momentu rozpoczęcia budowy, a więc prac przygotowawczych, jak urządzanie samego placu budowy aż do czasu, kiedy dany budynek zostanie przekazany inwestorowi, a więc zakopcone zostaną wszelkie prace przy danym obiekcie budowlanym i nadzór budowlany pozwoli na użytkowanie danego budynku. Ubezpieczenie rekompensuje straty poniesione na przykład w wyniku pożaru, huraganu czy po prostu szkód powstałych powstałych wyniku błędu w sztuce budowlanej.

Cześć, mam na imię Korneliusz i bardzo serdecznie zapraszam Was do recenzji mojego bloga. Staram się zamieszczać na nim wszelkie informacje, które posiadam, aby inne osoby też mogły się rozwijać. Serdecznie zachęcam!